Doç.Dr. Ethem UTKU

Etem Utku, 1912 yılında Eskişehir’de doğmuştur. Annesi Azime Hanım, babası Fuat Etem Bey’dir. Ortaokul ve liseyi Galatasaray Lisesi’nde bitirdikten sonra askeri tıbbiyede eğitimine başlamıştır. Mezuniyetinin ardından sırası ile Küçükçekmece, Karaman ve Gaziantep süvari alaylarında görev almış, ardından Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları bölümünde ihtisas yapmak için Ankara’ya gelmiştir.
10 yıllık hizmetini tamamlamasının ardından askeriyeden ayrılmış ve Sağlık Bakanlığı’nın ataması ile Elazığ Devlet Hastanesi’nde görev almış ve burada cüzzam hastanesindeki hastalarla da ilgilenmiştir. Cüzzam hastalarının yaşadığı sefaleti görerek bu konuda çalışmalar yapmaya karar vermiş ve Ankara’ya tayinini isteyerek Refik Saydam Hıfzısıhha Enstitüsü Araştırma Şubesi’nde şef olarak çalışmaya başlamıştır.
Sifiliz ile ilgili çalışmalar için gittiği Paris’te cüzzam ile ilgili araştırmalarda da bulunmuş, döndüğünde Ankara Üniversitesi’nden doçentliğini alması üzerine cüzzam çalışmalarını ilerletmiştir. Bu sürede Cüzzamla Savaş ve Araştırma Derneği ve Cüzzamla Savaş ve Araştırma Enstitüsü’nün kurulmasına öncülük etmiştir. Dernek aracılığıyla Türkiye’nin bir çok yerinde dispanserler açılmış ve buraya gidecek doktorlara özel kurslar ve özel tahsisat temin edilmiştir. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi bahçesinde kurulan enstitü binası hastane olarak da hizmet vermiş ve burada tıp fakültesi öğrencilerine cüzzamla ilgili staj yapma imkanı verilmiştir.
24 Temmuz 1964 tarihinde Hakkari yolunda yaşanan bir trafik kazası neticesinde beyin kanaması geçirmiş ve hayatını kaybetmiştir.

Prof. Dr. Ahmet AKÇABOY

Prof. Dr. Ahmet Akçaboy, 1915 yılında Kilis’in Yazlıhecer köyünde doğmuştur. 1934 yılında İstanbul Tıp Fakültesi’ne girmiş ve 1940’da tıp fakültesinden mezun olmuştur.
14.12.1942 zorunlu hizmetini yapmak üzere Trabzon Hükümet Hekimliği’ne tayin edilmiştir. 1945 yılında ihtiyat askerliğe çağrılarak bir buçuk sene Gelibolu’da kıta hizmeti yapmış ve
tekrar Trabzon Merkez Tabibliği’ne dönmüştür.
1951 yılında Trabzon’da bir sene Sağlık Müdürlüğü’nde ve Sıtma Savaş Başkan vekilliklerinde çalışmıştır.
1952 yılı kasım ayında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği’ne asistan olarak girmiştir. 1954 yılında 5 ay süre ile Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Enstitüsü’nde yüzeysel ve derin ışınlarla röntgen tedavisi konusunda eğitim görmüştür. 15.05.1961 tarihinde doçentlik ünvanını kazanmıştır. 05.08.1968 tarihinde profesörlüğe yükselmiştir.
Dr. Ethem Utku’nun trafik kazasında hayatını kaybetmesinden sonra Ahmet Akçaboy Lepra Eğitim ve Araştırma Enstitüsü’nün müdürlüğünü devralmış ve 08.04.1976 tarihine kadar bu görevini sürdürmüştür.
Akçaboy, Lepra Enstitüsü’nde çalıştığı süre içinde sağlık personelinin, sağlık personeli yetiştiren eğitim kurumlarındaki öğrencilerin, cüzzam hastalarının, hasta yakın çevresinin ve halkın, cüzzam hastalığı konusunda eğitilmesi için var gücü ile çalışmıştır. 1970 yılında, “Lepra Mecmuası” nın yayınını başlatmıştır. Yılda 4 sayı olmak üzere düzenli yayın hayatını sürdürmektedir.
1983 yılı sonunda 2 yıldır sürdürdüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Başkanlığından emekliye ayrılmıştır.

Prof. Dr. Atıf TAŞPINAR

Prof. Dr. Atış Taşpınar, 14.03.1936 tarihinde Ankara’da doğdu.1954 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine başladı ve 1960 yılında aynı fakültede Tıp Doktoru ünvanını aldı. Aynı yıl Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Kürsüsü’ne asistan olarak başladı ve 1963 yılında Dermatoloji uzmanı oldu. 1969 yılında doçent, 1975 yılında da profesör oldu.
1971 yılında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı’nın kuruluşunu gerçekleştirdi ve 1971 - 1973 yılları arasında bu fakültede görev yaptı. Daha sonra Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı’na dönen Prof. Dr. Atıf Taşpınar, 1984 yılından vefat ettiği 1996 yılına kaar Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı ve Türk Dermatoloji Derneği Genel Başkanlığı görevlerini yürttü.
Prof. Dr. Atıf Taşpınar 1965 yılından bu yana Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yoğun bir şekilde lepra tarama ve konferanslarına başlayarak Prof. Dr. Ahmet Akçaboy ile birlikte çalıştı. 1966 yılında Paris Saint Louis Hastanesi Dermatoloji Kliniği Lepra Pavyonunda, 1983 yılında da İspanya Fontilles Leprasoriumu’nda araştırmalar yaptı. 1972 yılında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Lepra Enstitüsünü kurdu. Prof. Dr. Atıf Taşpınar 1976 yılından vefatına kadar Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Lepra Eğitim ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Lepra Mecmuası Başkanlığı, Ankara Cüzzam Savaş Dispanseri Başhekimliği ve Cüzzam Savaş ve Araştırma Derneği Başkanlığı görevlerini sürdürdü.